Корпоративний Кодекс ТОВ «Дойч Фарм»

Вступ.

Кодекс корпоративної культури ТОВ «Дойч Фарм» ґрунтується на загальнолюдських принципах та цінностях та поширюється на всі види ділових взаємин.

Не повинно бути жодної різниці та розбіжності між тим, що ми говоримо, і тим, що ми робимо. Найважливішим для нас є прагнення створити відриту, професійну, комунікаційну, відповідальну, ділову культуру взаємин, коли люди можуть твердо розраховувати на розуміння та відкрито ділитися своїми проблемами.

Кодекс корпоративної культури ТОВ «Дойч Фарм» поширюється не лише на відносини всередині Компанії, а й на взаємини з усіма діловими партнерами, контрагентами, громадськими та політичними організаціями.

Кодекс є внутрішнім (локальним) документом, обов’язковим для дотримання всіма керівниками, посадовими особами та працівниками Компанії.

На Підприємстві створено та успішно функціонує схема безвідмовного забезпечення населення та медичних закладів лікарськими засобами аптечного виготовлення.

ТОВ «Дойч Фарм» прагне бути найраціональнішим, професійним, вигідним та надійним партнером для наших акціонерів та споживачів, та найкращим роботодавцем – для наших працівників. Ми робимо все для того, щоб усі клієнти та працівники цінували, поважали компанію ТОВ «Дойч Фарм» за чесність, відкритість та найвищий професіоналізм його працівників. Успіх компанії залежить від кожного з нас. Тільки разом ми команда-команда однодумців та професіоналів.

Наша репутація і, відповідно, майбутнє Компанії її розвиток повністю залежить від кожного з нас, від нашої особистої відповідальності за діяльність у ній. Тільки разом ми зможемо показати, що ТОВ «Дойч Фарм» – компанія, яка живе відповідно до суворих принципів, загальнолюдських цінностей та високих стандартів корпоративного управління, і тоді про нашу Компанію судитимуть не лише за високими фінансовими показниками та перспективами розвитку.

Розділ 1. Загальні положення

Призначення та сфера застосування.

Цей Кодекс корпоративної культури ТОВ «Дойч Фарм» (далі – Кодекс) встановлює принципи корпоративної поведінки, які мають реалізовуватися у повсякденній діяльності (далі – Компанія). Кодекс сприятиме розвитку Компанії та допоможе у досягненні поставлених цілей.

Кодекс визначає культуру поведінки у Компанії. Положення цього Кодексу є обов’язковими до застосування всіма працівниками Компанії.

Корпоративна культура–це сукупність панівних у створенні ціннісних уявлень, і зразків поведінки, визначаючих зміст і модель діяльності співробітників незалежно від своїх посадового становища і функціональних обов’язків.

У цьому Кодексі сформульовані ключові елементи корпоративної культури – місія, бачення, принципи діяльності, правила бачення бізнесу, етичні норми та цінності працівників Компанії.

1.1. Цілі Кодексу корпоративної культури.

 • ·       Зміцнення позитивного іміджу Компанії;
 • ·       Підвищення успішності Компанії;
 • ·       Досягнення ефективності та комфортності у професійних взаєминах; ·
 • ·       Управління трудовою поведінкою працівників;
 • ·       Розвиток у працівників почуття причетності до діяльності Компанії, єдності інтересів та цілей.

1.2. Бачення.

ТОВ «Дойч Фарм», ґрунтуючись на досвіді українських та міжнародних компаній, прагне стати професійною компанією з:

 • ·       ефективності бізнесу;
 • ·       компетенціям працівників;
 • ·       раціональному використанню ресурсів та людського потенціалу;
 • ·       соціальної орієнтованості та відповідальності.

Місія.

 Дбати про здоров’я людей, покращувати якість їхнього життя, дотримуючись правових аспектів та дорожити економічними, соціальними та етичними цінностями суспільства. Задовольняти потреби населення у доступних та якісних лікарських засобах та медичних послугах.

Принципи діяльності.

Компанія будує на наступних принципах усю свою діяльність:

·       завжди діє відповідно до чинного законодавства України;

·       цінує та поважає своїх працівників та захищає їхні права;

 • ·       відкрито інформує своїх акціонерів, клієнтів та працівників про свою діяльність;
 • ·       діє відповідно до високих етичних стандартів;
 • ·       нетерпима до корупції та хабарництва;
 • ·       із максимальною ефективністю використовує свої ресурси;
 • ·       прагне використовувати нові технологічні досягнення;
 • ·       дбає про охорону навколишнього середовища;
 • ·       прагне того, щоб кожен працівник щиро пишався тим, що працює у ТОВ «Дойч Фарм»

 Досвід, репутація, надійність – наш головний гасло.

 Компанія підтримує творчу самореалізацію, цінує позитивне мислення, спрямоване у майбутнє. Компанія виступає за толерантне ставлення до різноманіття – культур у зовнішньому середовищі.

ТОВ «Дойч Фарм» прагне зміцнити та зберегти позиції соціально орієнтованої Компанії з урахуванням інтересів споживачів, акціонерів, ділових партнерів, працівників.

Відповідальність.

  Наша Компанія відповідальна:

перед акціонерами

·       за динамічне зростання та розвиток Компанії;

 • ·       за підвищення капіталізації Компанії;
 • ·       за ефективність діяльності Компанії;
 • ·       за підтримку високої репутації компанії.

   перед працівниками

·       забезпечення гідного рівня життя;

 • ·       за надання можливостей особистісного та професійного зростання;
 • ·       за надання соціальних гарантій;
 • ·       за безпеку робочих місць.

    перед діловими партнерами

·       за надання високоякісних лікарських засобів, товарів медичного призначення та виробів медичного призначення;

·       за надання професійних фармацевтичних та медичних послуг;

 • ·       за прагнення слідувати вимогам партнерів, що змінюються;
 • ·       за надання достовірної інформації про товар та послуги Компанії;
 • ·       за дотримання етичних принципів Компанії;
 • ·       за своєчасне та точне виконання умов усіх договорів;
 • ·       за порядність та чесну конкуренцію.

Розділ 2. Норми та правила ділової етики.

Основні положення.

    За роки роботи компанія набула статусу однієї з великих гуртово-роздрібних фармацевтичних компаній. Репутація ТОВ «Дойч Фарм» як надійної, досвідченої, чесної, відкритої компанії, що суворо дотримується високих стандартів ділової етики, є запорукою її успіху та процвітання. Дотримання високих етичних принципів та підтримка репутації Компанії – одне з основних завдань усіх співробітників. Будь-які порушення норм та правил ділової етики можуть призвести до втрати довіри до Компанії з боку ділових партнерів, клієнтів та державних структур.

    Співробітники Компанії завжди діють відповідно до чинного законодавства України, твердо знаючи та розуміючи законодавчі акти, що регулюють їхню професійну діяльність. У суперечливих чи складних ситуаціях, щоб уникнути дій, здатних призвести до порушення закону або цього Кодексу, слід звертатися до керівника структурного підрозділу або юридичної служби компанії.

    Для компанії важливі не тільки результати, але й те, як вони були отримані. Співробітники дотримуються етичних принципів, записаних у цьому Кодексі та Кодексі корпоративної етики, навіть якщо їх дії можуть призвести до фінансових втрат для Компанії. Високі результати, досягнення яких вимагало порушення етичних принципів, підривають репутацію Компанії та завдають значної фінансової шкоди.

    Співробітники Компанії не приймають відповідальних рішень, якщо розуміють, що рівень їхньої професійної компетенції недостатній. Будь-які рекомендації та пропозиції розробляються лише після ретельного аналізу розглянутої проблеми та всіх наявних з цього питання інформації з відповідними відділами, департаментами.

    Опинившись у складній ситуації, не передбаченій чинними нормативними актами й не описаною в Кодексі, співробітнику слід поставити наведені нижче питання, а потім проконсультуватися з колегами, керівником відділу, підрозділу.

 • ·       Чи правильно я роблю?
 • ·       Чи не засудять мене колеги?
 • ·       Чи не викличе мій вчинок невдоволення керівника, а для топ-менеджменту акціонерів?
 • ·       Чи сприятимуть мої дії зміцненню репутації ТОВ «Дойч Фарм» як компанії з високими етичними принципами?
 • ·       Чи мої дії відповідають високим стандартам ділової етики, прийнятим у компанії?

Ефективне використання та дотримання етичних норм є основним пріоритетом всіх працівників Компанії та обов’язковим всім без винятку. Кожен працівник Компанії відповідає за виконання цих вимог.

Працівники компанії.

Працівники – це головне надбання компанії. ТОВ «Дойч Фарм» прагне постійного вдосконалення та розвитку інтелектуального та людського капіталу.

Цінності працівника:

Повага до людини – це повага думок інших та терпиме ставлення до будь-яких відмінностей між нами, відкрите та доброзичливе обговорення проблем, спільне вирішення виробничих завдань.

Професіоналізм – це глибоке знання своєї спеціальності, відповідальне та сумлінне ставлення до обов’язків, якісне та своєчасне виконання поставлених завдань, удосконалення професійного рівня.

Постійний розвиток та навчання – це безперервний рух уперед, створення умов для розвитку талантів та здібностей наших працівників, підтримка молоді.

Співпраця – це відкрита взаємодія з керівництвом, акціонерами, діловими партнерами, державними та громадськими організаціями, злагоджена робота єдиної команди, в якій кожен відповідає за загальний результат – успіх Компанії.

Ефективність – це досягнення максимальних результатів за умови оптимального використання людських, матеріальних, природних та фінансових ресурсів.

Компанія проводить справедливу, відкриту та мотивовану політику щодо своїх співробітників. Ця політика діє всіх етапах роботи з персоналом:

 • ·       при відборі співробітників
 • ·       при зарахуванні до штату
 • ·       при просуванні кар’єрними сходами
 • ·       при звільненні
 • ·       під час навчання
 • ·       при виплаті премій та компенсацій.

    Компанія надає всім своїм співробітникам можливості для професійного та кар’єрного зростання. Кар’єрне зростання в нашій компанії залежить в першу чергу від наступних якостей співробітника:

 • ·       професіоналізму;
 • ·       здібностей та бажання;
 • ·       активності та ініціативності;
 • ·       вміння працювати на результат;
 • ·       оперативності та акуратності.

 Компанія прагне створити ефективну систему матеріальної та нематеріальної винагороди співробітників, яка дозволяє:

 • ·       об’єктивно оцінити внесок кожного співробітника;
 • ·       залучити найбільш кваліфікованих співробітників;
 • ·       стимулювати розвиток та професійне зростання працівників.
 •  Компанія прагне, і піклуватися про добробут своїх співробітників та їхніх сімей.

Усі основні аспекти взаємних зобов’язань співробітників та Компанії обумовлені у Колективному та Трудовому Договорі.

Внутрішній та зовнішній контроль та фінансова діяльність Компанії.

  Метою політики внутрішнього та зовнішнього контролю є забезпечення відповідного та постійного дотримання норм усіма працівниками Компанії. В основі діяльності Компанії – чесність, прозорість та відкритість при веденні бухгалтерського обліку, розробці бюджетів, фінансових планів тощо.

       Вся фінансова діяльність ТОВ «Дойч Фарм» документується у суворій відповідності до загальноприйнятого порядку оформлення цього виду документів, правилами компанії та законодавчими актами України.

       Ефективна система внутрішнього та зовнішнього контролю Компанії спрямована на досягнення максимального фінансового результату та забезпечення збереження активів ТОВ «Дойч Фарм» .

Захист інтересів компанії.

    При прийнятті рішень з будь-яких питань діяльності Компанії співробітники зобов’язані керуватися виключно інтересами ТОВ «Дойч Фарм». Співробітники використовують активи Компанії тільки для подальшого розвитку її бізнесу та не шукають особистої вигоди.

    Співробітники Компанії утримуються від участі у будь-якій діяльності, якщо ця діяльність:

 • ·       не узгоджується з діяльністю Компанії;
 • ·       суперечить її інтересам;
 • ·       може викликати сумніви у чесності та надійності.

    Конфлікт інтересів виникає у тому випадку, якщо під час виконання будь-яких виробничих завдань співробітник переслідує особисті інтереси, а чи не інтереси Компанії. Співробітникам слід уникати ситуацій виникнення конфлікту інтересів. Рішення, прийняті під впливом конфлікту інтересів, можуть залишити тінь на репутацію співробітника і всієї компанії, і тому неприйнятні нашій практиці.

    Підкуп у комерційних відносинах є протиправним актом. Виплата та отримання співробітниками Компанії грошових коштів, прийняття подарунків та надання послуг з метою впливу на рішення, що приймаються, неприпустимо.

    Якщо співробітнику Компанії надано знаки уваги або послуги, які можуть бути використані як засіб впливу на чинні ділові відносини, слід повідомити про це безпосереднього керівника не пізніше наступного робочого дня.

Норма корпоративної поведінки працівників

   Компанія негативно ставиться до того, якщо родичі працюють у безпосередньому підпорядкуванні один одного. Не повинно виникати ситуацій, коли працівники здійснюють нагляд за діяльністю родичів та впливають на умови найму. Якщо чоловік (дружина) або близький родич співробітника Компанії працює в компанії, яка є замовником, постачальником або конкурентом ТОВ «Дойч Фарм», або володіє такою компанією, то цьому співробітнику не слід брати участь у прийнятті рішень щодо ділових відносин з такою компанією. Співробітник не повинен обговорювати з цими особами конфіденційну інформацію щодо діяльності Компанії.

    Споріднені чи особисті відносини співробітників Компанії не повинні позначатися на виконанні службових обов’язків або впливати на рішення, що приймаються. Компанія не вітає прагнення співробітників надавати будь-який вплив на рішення щодо своїх родичів, які також працюють у ТОВ «Дойч Фарм».

    «Близькі родичі» – це законне подружжя, рідні та прийомні батьки, рідні та прийомні діти, рідні та зведені брати та сестри, племінники, племінниці, тітки, дядьки, дідусі та близькі родичі подружжя.

Корпоративні традиції та подарунки

 Культурні традиції – Компанії (корпоративні свята – День медичного працівника, Новий рік, 8 Березня, 14 жовтня, день народження Компанії, ювілейні дати працівників тощо) можуть включати подарунки та спільний відпочинок. Усі витрати на подарунки та спільний відпочинок, що надається Компанією, повинні точно відображатися у звітах.

Інша трудова діяльність.

     Якщо співробітник поєднує трудову діяльність у Компанії з роботою в іншій організації, його додаткова трудова діяльність:

 • ·       може здійснюватися лише у вільний від виконання основних службових обов’язків час;
 • ·       не має негативно впливати на виконання його основних обов’язків;
 • ·       не повинна завдавати шкоди репутації чи матеріальним інтересам компанії;
 • ·       не суперечить положенням цього Кодексу;
 • ·       безпосередній керівник поінформований про цю діяльність.

Конфіденційність інформації.

      Вся інформація в Компанії захищена відповідно до її важливості та конфіденційності. Ніколи й за жодних умов співробітники не використовують у своїх цілях або третіх осіб закриту інформацію, отриману під час роботи в Компанії.

    Частина інформації, до якої мають доступ співробітники ТОВ «Дойч Фарм» є конфіденційною. Компанія чітко регламентує те, яка саме інформація є конфіденційною, доступ до такої інформації та доводить це до співробітників. Вступаючи на роботу, співробітники беруть на себе зобов’язання не розголошувати інформацію, що є комерційною таємницею.

    Частина інформації може не бути засекреченою, але представляти інтерес для конкурентів чи інших компаній. Така інформація є власністю Компанії й не повинна розголошуватися. Серед іншого, така інформація може стосуватися таких факторів, як:

 • ·       фінансові аспекти діяльності Компанії;
 • ·       плани розвитку бізнесу;
 • ·       виробничі процеси;
 • ·       заплановані рекламні акції;
 • ·       клієнти та постачальники;
 • ·       розміри заробітної плати та соціальних виплат;
 • ·       передбачувані зміни у системі управління;
 • ·       індивідуальні особливості співробітників тощо.

 Інформація може бути надана третім особам (зокрема представникам засобів масової інформації), якщо це необхідно на користь Компанії та не суперечить закону. Передача інформації може бути здійснена лише з дозволу керівника підрозділу.

Відносини із замовниками, постачальниками та клієнтами.

    У своїх відносинах із замовниками та постачальниками Компанія керується такими принципами:

 • ·       чесність;
 • ·       повага до партнерів;
 • ·       відкритість;
 • ·       сумлінність.

    Поважаючи етичні принципи наших партнерів, зумовлені зокрема культурними та іншими відмінностями, ТОВ «Дойч Фарм» віддає перевагу тим діловим партнерам, які дотримуються норм і правил ділової етики, прийнятих у нашій Компанії. Компанія ніколи не наймає агентів для здійснення дій, що суперечать цим принципам.

    Співробітники Компанії, що взаємодіють із замовниками та постачальниками, діють так, щоб уникнути ситуації конфлікту інтересів. Прийняття рішень про придбання чи продаж матеріалів, товару чи послуг здійснюється виключно на основі оцінки їх якості та зіставлення з пропозиціями конкурентів.

Відносини із конкурентами.

    Компанія підтримує вільну конкуренцію та підприємництво, проводить справедливу відкриту політику щодо конкурентів, керуючись законами, що регулюють конкуренцію, і, зокрема, антимонопольним законодавством.

    Ніхто зі співробітників компанії не може вести діяльність, яка суперечить антимонопольному законодавству. У складних випадках стосовно етичних аспектів взаємодії з конкурентами слід звертатися до керівництва Компанії.